Lời giới thiệu

Lâu nay tôi cảm nhận sự thiếu thốn các sách về nguồn gốc văn hóa và sử nước nhà cho giới trẻ ở hải ngoại. Sách thì nhiều, nhưng sách phù hợp còn ít.

Hiện nay, giới cần học và cầu học hơn cả là giới trẻ. Các em thiếu nhi sinh vào thế hệ thứ hai, tiếng Việt quá kém, nếu không nói là không biết. Cũng như thành phần thiếu niên và thanh niên thuộc thế hệ thứ nhất, vì ra đi quá sớm nên đã quên tiếng Việt khá nhiều. Biết bao lần tôi do dự giới thiệu, khi các em hỏi nên đọc sách gì. Những cuốn ta có trong tay và in lại ở hải ngoại, khi soạn ra các tác giả đâu nhắm tới đối tượng không hề có trước 1975, là các giới nói trên. Vào thời buổi này, còn ai chịu đương thân soạn sách giáo khoa? Công việc cấp bách, cần thiết, nhưng bạc bẽo và không sinh lợi.

Vừa đây, một người bạn ở Hoa Kỳ chuyển tới tôi tập sách “Việt-Nam Lược–Sử Ca” của cụ Võ–Khắc–Trí. Và nhắn lời tác giả yêu cầu tôi viết vài dòng giới thiệu. Tôi liền lật trang đọc kỹ.

Năm trăm tám mươi câu thơ song thất lục bác đã diễn tả đầy đủ, gọn gàng mọi sự kiện lịch–sử nước ta. Từ thời “Sinh ra trăm trứng nở vừa trăm con” cho tới ngày chính phủ Trần Trọng Kim “Tuyên ngôn độc–lập, tiếng tăm nhất thời” năm 1945.

Bằng dòng thơ trong sáng, đôn hậu, với tinh thần trung thực, không thiên lệch của nhà viết sử, cụ Võ–Khắc–Trí đã làm một công trình đáng tuyên dương. Qua “Việt Nam Lược–Sử Ca”, những sự biến quan trọng nhất đều chứa năm tháng chính xác, chứ không ngừng ở diễn ca mà thôi. Tên tuổi, địa danh, chữ khó được chú thích rõ ràng. Đúng là tác phong của nhà giáo–dục. Cẩn trọng, chí thành, vô tư.

Tôi vô cùng mừng. Từ nay, giới trẻ không còn thiếu một cuốn sử giản lược. Họ sẽ hết nản lòng cầm những cuốn sách dày cộm, khi vốn Việt ngữ của mình còn sơ sài. Đọc “Việt-Nam Lược–Sử Ca” có cái thú văn chương như khi đọc một bài thơ dài, vừa dung dị vừa cẩm tú. Ở các khóa học tập tiếng Việt, các em có thể đọc hay học thuộc lòng từng đoạn theo cách phân chia triều đại chuẩn xác của tác giả.

Không riêng gì cho giới trẻ, đây còn là cuốn sử thông dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi. Mấy ai dám nói mình thuộc làu các năm tháng, tên vua, sự kiện trong lịch sử nước ta? Tập sách này là tài liệu quý, là bộ nhớ thường dụng giúp ta tra cứu rất nhanh các triều đại ta quên. Giúp ta hồi tưởng nền văn–hiến xa xưa, như con thuyền mộng chở ta đi ngược thời gian về thăm Quê Cha Đất Tổ.

Tôi rất hoan nghênh việc cụ Võ–Khắc–Trí sẽ cho tái bản cuốn “Việt-Nam Lược–Sử–Ca” bổ-ích này. Bản thân tập sách đã là một bài tựa lớn về tinh-thần bất–khuất của người Việt suốt các thời kỳ giữ và dựng nước. Ít cũng đã trên mười nghìn năm ở đồng bằng sông Hồng vào tới sông Gianh, để Nam tiến tới sông Cửu–Long, bước đầu cho cuộc hành–trình tương dự với thế–giới.

Lời giới thiệu của tôi hôm nay, xin được xem như một lời cám ơn đối với công trình của tác giả cuốn “Việt-Nam Lược-Sử Ca”.

Paris, 20-7-1991

VÕ VĂN ÁI

Tiểu sử tác giả Võ Khắc Trí:

Ông Võ Khắc Trí sinh ngày 5 – 5 – 1912 tại làng Dương-Đàn, Phủ Tam-Kỳ, Tỉnh Quảng-Nam. Sau khi tốt nghiệp trường Trung-học Kỹ-Nghệ và Thực-Hành ở Huế, và tốt-nghiệp khóa Hội-họa năm 1931, ông phục vụ trong ngành Giao thông Công-chánh (1931 – 1936), sở Hỏa-xa (1936 – 1967) cho đến khi hưu trí năm 1967. Ông hiện định-cư tại Houston, Texas. Ông tham-gia ngành hội họa từ năm 1931 và có nhiều tác-phẩm được triển-lãm tại Phòng Thông-tin V.N.C.H ở Sài Gòn trước năm 1975.